Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Goodnight 

Goodnight my little angel 

I whisper  for  goodnight, 

with a kiss on your eyes 

froze the nightmares and 

keep the bright light of dreams 

to warm your heart and mind. 

 

Goodnight___de.stijl.de.l.arte

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου