Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 2013 «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός».

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 2013 από το Πολιτιστικό Περιοδικό Λόγου και Τέχνης «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός».

8ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 2013
Το Περιοδικό «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός» προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΠΟΙΗΣΗΣ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να λάβει μέρος με ένα ποίημα.
2. Τα υπό κρίση έργα θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως μεψευδώνυμο.
3. Εντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θα πρέπει να βρίσκεται και ένας άλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου (Διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση-κρίση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο και το αδιάβλητο του διαγωνισμού.
4. Έργα στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου θα αποκλείονται εξ αρχής.
5. Το ΘΕΜΑ στον 8ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ είναι ελεύθερο.
6. Τα διαγωνιζόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση: «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 17, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11144 μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2013.
7. Τα ποιήματα πρέπει να αποσταλούν σε (5) πέντε φωτοτυπημένα αντίτυπα και η έκτασή τους πρέπει να είναι σε (1) σελίδα Α4 (περίπου 30 σειρές). 
Θα δοθούν ΤΡΙΑ (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και (3) ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΙ.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και θα δοθούν τα βραβεία-έπαινοι από την ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», σε τιμητική εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα Κ. Παλαμά του ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα) την 17η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6-9 μ.μ. 

4ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2013
Το Περιοδικό «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός» προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς όρους.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να λάβει μέρος με ένα διήγημα.
2. Τα υπό κρίση έργα θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως μεψευδώνυμο.
3. Εντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θα πρέπει να βρίσκεται και ένας άλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου (Διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση-κρίση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο και το αδιάβλητο του διαγωνισμού. 
4. Έργα στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου θα αποκλείονται εξ αρχής.
5. Το ΘΕΜΑ στον 4ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ είναι ελεύθερο.
6. Τα διαγωνιζόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση: «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 17, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11144 μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2013.
7. Τα διηγήματα πρέπει να αποσταλούν σε (5) πέντε φωτοτυπημένα αντίτυπα και η έκτασή τους πρέπει να είναι σε (3) σελίδες Α4 το ανώτερο.
Θα δοθούν ΤΡΙΑ (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και (3) ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΙΝΟΙ.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και θα δοθούν τα βραβεία-έπαινοι από την ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλός», σε τιμητική εκδήλωση που θα γίνει στην αίθουσα Κ. Παλαμά του ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα) την 17η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6-9 μ.μ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου