Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Lonely Walker

Lonely Walker

Lonely walker
of the city which sags its tired darkness
in the moonlight
desperately looking to find my lost youth.
Lonely Walker___de.stijl.de.l.arte

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου