Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Marta Orlowska

Marta Orlowska surrealiste

the girl that dreamt too much

                                            cosy autumn

                                                little falls

                      the day she burnt her bad memories

                                           lady with dragonfly

                                   an absorbing mystery

                                     foolish moon’s dream

                              awaiting miracles

surreal3-copy
                          the garden of delights

                                            imagine

under the pumpkin tree

the lost pearl

                                      lost paradise


18 copy
surreal17-copy
surreal4-copy
For more work and updates please go here: 
For more work and updates please go here:

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.
 
Marta Orlowska surrealiste