Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Deads

Do not scream …
 
will hear you the deads
 
and they wake up
 
from their macabre sleep.
 
And it is unfair to come to a loser world
 
from the futility of people.
 
 
 
The deads___de.stijl.de.l.arte

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου